Đăng ký tên miền

Tìm tên miền mới. Nhập tên hoặc từ khóa của bạn bên dưới để kiểm tra tính khả dụng.

Browse extensions by category

Tên miền
New Price
Transfer
Renewal
.vn hot!
750,000 đ
1 Năm
N/A
460,000 đ
1 Năm
.com.vn hot!
630,000 đ
1 Năm
340,000 đ
1 Năm
340,000 đ
1 Năm
.net.vn
700,000 đ
1 Năm
350,000 đ
1 Năm
350,000 đ
1 Năm
.biz.vn
700,000 đ
1 Năm
350,000 đ
1 Năm
350,000 đ
1 Năm
.info.vn
400,000 đ
1 Năm
200,000 đ
1 Năm
200,000 đ
1 Năm
.org.vn
400,000 đ
1 Năm
200,000 đ
1 Năm
200,000 đ
1 Năm
.edu.vn
400,000 đ
1 Năm
200,000 đ
1 Năm
200,000 đ
1 Năm
.com hot!
270,000 đ
1 Năm
240,000 đ
1 Năm
320,000 đ
1 Năm
.net hot!
270,000 đ
1 Năm
240,000 đ
1 Năm
320,000 đ
1 Năm
.org hot!
340,000 đ
1 Năm
285,000 đ
1 Năm
340,000 đ
1 Năm
.info hot!
370,000 đ
1 Năm
311,000 đ
1 Năm
370,000 đ
1 Năm
.biz
300,000 đ
1 Năm
300,000 đ
1 Năm
350,000 đ
1 Năm
.name.vn
60,000 đ
1 Năm
30,000 đ
1 Năm
30,000 đ
1 Năm
.gov.vn
400,000 đ
1 Năm
200,000 đ
1 Năm
200,000 đ
1 Năm
.mobi
480,000 đ
1 Năm
390,000 đ
1 Năm
480,000 đ
1 Năm
.co.uk
380,000 đ
1 Năm
310,000 đ
1 Năm
380,000 đ
1 Năm
.jp

Năm
N/A
N/A
.name
290,000 đ
1 Năm
240,000 đ
1 Năm
290,000 đ
1 Năm
.asia
420,000 đ
1 Năm
340,000 đ
1 Năm
420,000 đ
1 Năm
.us
270,000 đ
1 Năm
220,000 đ
1 Năm
270,000 đ
1 Năm
.tv
940,000 đ
1 Năm
760,000 đ
1 Năm
940,000 đ
1 Năm
.eu
290,000 đ
1 Năm
290,000 đ
1 Năm
290,000 đ
1 Năm
.me
650,000 đ
1 Năm
520,000 đ
1 Năm
650,000 đ
1 Năm
.co
820,000 đ
1 Năm
660,000 đ
1 Năm
820,000 đ
1 Năm
.pro.vn
400,000 đ
1 Năm
200,000 đ
1 Năm
200,000 đ
1 Năm
.health.vn
400,000 đ
1 Năm
200,000 đ
1 Năm
200,000 đ
1 Năm
.org.uk
380,000 đ
1 Năm
310,000 đ
1 Năm
380,000 đ
1 Năm
.ltd.uk
380,000 đ
1 Năm
310,000 đ
1 Năm
380,000 đ
1 Năm
.plc.uk
380,000 đ
1 Năm
310,000 đ
1 Năm
380,000 đ
1 Năm
.me.uk
380,000 đ
1 Năm
310,000 đ
1 Năm
380,000 đ
1 Năm
.online
150,000 đ
1 Năm
700,000 đ
1 Năm
680,000 đ
1 Năm
.xyz
240,000 đ
1 Năm
270,000 đ
1 Năm
320,000 đ
1 Năm
.top
40,000 đ
1 Năm
320,000 đ
1 Năm
320,000 đ
1 Năm
.pro
385,000 đ
1 Năm
385,000 đ
1 Năm
385,000 đ
1 Năm
.dev
500,000 đ
1 Năm
500,000 đ
1 Năm
500,000 đ
1 Năm

Please choose a category from above.

Add Web Hosting

Choose from a range of web hosting packages

We have packages designed to fit every budget

Explore packages now