Bản quyền DirectAdmin

DirectAdmin Internal

Bản quyền DirectAdmin internal, giành cho khách hàng sử dụng IP và dịch vụ Máy chủ ảo – VPS- Máy chủ tại TechHost
- Tự động nâng cấp và cập nhật
- Không giới hạn tài khoản, Tên miền
- Miễn phí cài đặt

DirectAdmin External

Bản quyền DirectAdmin Lifetime, giành cho khách hàng không sử dụng IP và dịch vụ Máy chủ ảo – VPS- Máy chủ tại TechHost