Cloud Shared Hosting

Cam kết hoàn tiền trong 30 ngày

Economy
 • 2 GB Dung Lượng
 • KGH Băng Thông
 • 2 Tên Miền
 • 3 Tài Khoản email
 • 1 Tài Khoản MySQL, FTP
Deluxe
 • 10 GB Dung Lượng
 • KGH Băng Thông
 • 2 Tên Miền
 • 30 Tài Khoản email
 • KGH Tài Khoản MySQL, FTP
Ultimate
 • 30 GB Dung Lượng
 • KGH Băng Thông
 • 5 Tên Miền
 • KGH Tài Khoản email
 • KGH Tài Khoản MySQL, FTP
Maximum
 • 60 GB Dung Lượng
 • KGH Băng Thông
 • 10 Tên Miền
 • KGH Tài Khoản email
 • KGH Tài Khoản MySQL, FTP