cPanel License

Hỗ trợ cài đặt miễn phí

cPanel Admin

Bản quyền cPanel Admin.
Sử dụng cho VPS (Cloud)
Tối đa 5 tài khoản
Giảm giá khi mua 1 năm

cPanel Pro

Bản quyền cPanel Pro.
Sử dụng cho VPS (Cloud)
Tối đa 30 tài khoản

cPanel Plus

Bản quyền cPanel Plus.
Sử dụng cho VPS (Cloud)
Tối đa 50 tài khoản

cPanel Premier Metal - Cloud

Bản quyền cPanel Premier Metal - Cloud
Tối đa 100 tài khoản