DirectAdmin

DA-Economy
  • 2 GB Dung Lượng
  • KGH Băng Thông
  • 2 Tên Miền
  • 3 Tài Khoản email
  • 1 Tài Khoản MySQL, FTP
DA-Duluxe
  • 10 GB Dung Lượng
  • KGH Băng Thông
  • 2 Tên Miền
  • 30 Tài Khoản email
  • KGH Tài Khoản MySQL, FTP