Hosting Doanh Nghiệp

Launch
 • 20 GB Dung Lượng
 • 2 Core vCore
 • 2 GB RAM
 • Unlimited Băng thông
 • Unlimited Tên Miền
 • Unlimited Tài Khoản Email
 • Unlimited Tài Khoản MySQL, FTP
Enhance
 • 40 GB Dung Lượng
 • 2 Core vCPU
 • 4 GB RAM
 • Unlimited Băng Thông
 • Unlimited Tên miền
 • Unlimited Tài khoản Email
 • Unlimited Tài Khoản MySQL, FTP
Grow
 • 60 GB Dung Lượng
 • 4 Core vCPU
 • 6 GB RAM
 • Unlimited Băng Thông
 • Unlimited Tên Miền
 • Unlimited Tài Khoản Email
 • Unlimited Tài Khoản MySQL, FTP
Expand
 • 100 GB Dung Lượng
 • 6 Core vCPU
 • 8 GB RAM
 • Unlimited Băng Thông
 • Unlimited Tên Miền
 • Unlimited Tài Khoản Email
 • Unlimited Tài Khoản MySQL, FTP