Dịch vụ CDN

CDN-1
  • : 1000 GB Dung lượng
  • Miễn phí cài đặt và thiết lập CDN đối với những mã nguồn PHP cơ bản cho KH lần đầu sử dụng dịch vụ. Miễn phí
CDN-2
  • : 5000 GB Dung lượng
  • Miễn phí cài đặt và thiết lập CDN đối với những mã nguồn PHP cơ bản cho KH lần đầu sử dụng dịch vụ. Miễn phí
CDN-3
  • : 20.000 GB Dung lượng
  • Miễn phí cài đặt và thiết lập CDN đối với những mã nguồn PHP cơ bản cho KH lần đầu sử dụng dịch vụ. Miễn phí
CDN-4
  • : 100.000 GB Dung lượng
  • Miễn phí cài đặt và thiết lập CDN đối với những mã nguồn PHP cơ bản cho KH lần đầu sử dụng dịch vụ. Miễn phí