Thuê Server Riêng

Dell R620 50 Available

Tặng server khi thuê đủ 24 tháng
Tặng 32Gb RAM khi thanh toán 6 tháng

 • 2 x E5-2670 ( 16 Cores 32 threads) CPU
 • 32 GB DDR3 Ecc Reg RAM
 • 2 x 240Gb SSD SSD
 • 1 Gbps Network port
 • 200 Mbps Network trong nước
 • 10 Mbps Network Quốc tế
 • 01 IPv4
GPU K80 3 Available

1 GPU Tesla K80 Dedicated
480 GB SSD Storage
Ram 32GB
8 dedicated CPU core
Băng thông Không giới hạn

 • 1 IPv4
 • 100Mpbs / 4Mbps Network
GPU K80Dual 4 Available

2 GPU Tesla K80 Dedicated
480 GB SSD Storage
Ram 64GB
16 dedicated CPU core
Băng thông Không giới hạn

 • 1 IPv4
 • 100Mpbs / 4Mbps Network