Nếu quý khách không thể tìm ra giải pháp cho vấn đề, quý khách có thể gởi yêu cầu cần được hỗ trợ đến các bộ phận của TechHost.


 Phòng kinh doanh

Thời gian hỗ trợ: Thứ 2 đến Thứ 7 (chiều nghỉ)
Giờ làm việc:
- Sáng: 07h30p - 12h00p
- Chiều: 13h00p - 17h00p

 Phòng Kỹ thuật -

Thời gian hỗ trợ: 24/7/365 kể cả Lễ, Tết

 Xác nhận thanh toán

Thời gian hỗ trợ: Thứ 2 đến Thứ 7 (chiều nghỉ)
Giờ làm việc:
- Sáng: 07h30p - 12h00p
- Chiều: 13h00p - 17h00p

 Domain/Tên miền

Phòng chuyên trách hỗ trợ các vấn đề liên quan đến Domain (Tên miền) đăng ký tại TechHost.
Do việc hỗ trợ tên miền chỉ do một số hỗ trợ viên chuyên trách đảm nhận nên một số trường hợp không đúng ca làm việc của nhân viên thì việc hỗ trợ có phần hơi chậm, mong quý khách thông cảm.